Meru Health Oy – 
Ohjeet psyykkisen voinnin heikkenemisen varalle

Nämä ohjeet on tehty siltä varalta, että masennusoireesi voimistuvat ja/tai muu psyykkinen vointisi heikkenee Meru Health-ohjelman aikana niin, ettei tämän ohjelman tuki yksin riitä vaan tarvitset lisäksi muuta hoitoa.  

Meru Health-ohjelma toimii digitaalisesti, eikä ohjelmaan kuulu kasvokkain tapahtuvaa terapeutin tai lääkärin vastaanottoa. Siksi on erityisen tärkeää, että vointisi mahdollisesti heikentyessä tiedät, mihin voit hakeutua lääkärin vastaanotolle ajanvarauksella ja päivystyksellisesti.

Ohjelman alussa masennusoireesi, erityisesti ahdistus, saattavat tilapäisesti hieman voimistua. Vastaava oireiden voimistuminen ja psyykkisen voinnin lievä heikkeneminen on tyypillistä niin masennuksen lääkehoitojen kuin erilaisten psykoterapioidenkin alkuvaiheessa. Tämä on normaalia ja sen ajatellaan liittyvän siihen, että hoidon myötä saatat kohdata aiemmin vähemmälle huomiolle jääneitä kipeitä tunteita ja asioita.

Masennuksen oireita ovat muun muassa ajatukset ja tunteet elämän toivottomuudesta ja tyhjyydestä, sekä siitä, että millään ei ole väliä ja että tahtoisi pois tai tahtoisi kuolla. Masennuksesta kärsivillä ihmisillä saattaa kuitenkin olla myös selkeitä itsemurha-ajatuksia, jotka äärimmillään johtavat itsemurhan suunnitelluun ja konkreettiseen itsemurhasuunnitelmaan

Mikäli sinulla on itsemurha-ajatuksia, hakeudu lääkärin vastaanotolle. Jos olet aloittanut itsemurhan suunnittelemisen, hakeudu välittömästi lääkärin vastaanotolleJos sinulla on itsemurhasuunnitelma, etkä saa lääkärin vastaanottoaikaa heti, hakeudu välittömästi lähimpään päivystykseen.

Muita kiireellistä lääkärin vastaanottokäyntiä vaativia oireita ovat muun muassa todellisuuden tajun vääristymisen tunteet ja aistiharhat. Aistiharhoihin viittaa se, että ovat kuulet, näet, tunnet, maistat tai haistat sellaista mitä muut ihmiset eivät aisti. Myös selvästi lisääntynyt päihteiden käyttö, unen tarpeen huomattava väheneminen, tai mikä tahansa muu selkeä muutos käytöksessäsi tai olemuksessasi vaatii lääkärin arviota.

Kerro oireittesi voimistumisesta ja/tai vointisi heikkenemisestä Meru Health-terapeutillesi. Älä kuitenkaan jää odottamaan terapeuttisi vastausta, vaan hakeudu lääkäriin vastaanotolle työ- tai opiskelijaterveydenhuoltoon, terveyskeskukseen, yksityislääkäriin tai lähimpään päivystykseen.

20.4.2017