Meru Healthin hoitotulokset

75 % Meru Health -ohjelman aloittaneista osallistujista sai kliinisesti merkittävän hoitovasteen (eli väh. 20 % oireiden lasku PHQ-9 -mittarilla mitattuna.

kEskImÄÄrÄIsEn OIrEpistemäärän (PHQ-9) KEHITYS OHJELMAN AIKANA

Our system has encountered an error. This exception has been automatically logged and reported. AH4PJC5SXG6TC84PA4KS

*pystyviivojen osoittama luottamusväli 0,95

*n = 110 ohjelmasta valmistunutta osallistujaa